Son Dakika
Bölgemizde gelişen önemli son daika haberleri keşan haber de

Keşan Belediyesi şehir içindeki ana caddelerde  bozulan yerlere asfalt yanası yapıyor.

Yamalı bohçaya dönen caddeler bu yüzden iyi bir görüntü oluşturmuyor. Oysa ana caddelerin altı taş döşeli.Taşın üstüne yıllarca evvel asfalt döküldü.

Ana niye verdin beni kalaycıya,

Kap kalaylamıyor yama yapıyor…  Şarkıdaki gibi belediye de ancak yama yapıyor…

Keşan’ın Merkez Mahallesi’nde bulunan  Beyli Otopark’ına bitişik bir hayvan ahırından çıkarılan gübreler sıcak yaz günlerinde rahatsızlık veriyor.

Otopark sahibi İsmail  Beyli,konu ile ilgili olarak belediye zabıtası ve sağlık müdürlüğüne yaptığı şikayetlere rağmen,otoparka bitişik olan ahırdan çıkarılan gübrelerin gelişigüzel  çevreye atılması sebebiyle oluşan kokudan rahatsızlık duyduğunu iddia ediyor.

Beyli,konu ile ilgili olarak belediye zabıtasının bir çok kez gelerek ahır sahibine ceza kestiğini ancak durumun değişmediğini söylüyor.

Ağır sahibinin “Benim siyasi gücüm var”diyerek  kimseyi takmadığına işaret eden Beyli, “Biz bu kokuyu çekmeye mecbur değiliz. Sıcak günlerde koku daha da ağırlaşıyor,Ancak bu kişiye kimse bir şey yapamıyor. Bu gücü nereden buluyor merak ediyoruz doğrusu.Belediye zabıtası neden bu şahsı engelleyemiyor.Siyasi güç dediği nedir ki !. Belediyeyi bile takmıyor.”şeklinde konuşuyor.

Öğrencilerimizde ve toplumda ahlaki değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmak ve öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında imzalanan “Türkiye Değer Ödülleri” protokolü kapsamında, “Yardımseverlik” temasında “2015 Türkiye Değer Ödülleri” yarışma etkinliği düzenlenmiştir.

Düzenlenen bu yarışma kapsamında Kısa Film dalında Keşan Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Emirhan Sami DENİZ ve ekibi İl Birincisi olmuştur. Öğrencilerimizin eseri Türkiye finaline katılmak üzere Türkiye Değerler Olimpiyatı Merkezine gönderilmiştir. Keşan Fen Lisesi olarak öğrencilerimizi tebrik eder, Türkiye finallerinde başarılar dileriz.

Kısa Film Ekibimiz

1)Şevval BULBURU

2)Beril PARİM

3)Emirhan Sami DENİZ

4)Berkan ERDEN

5)Kaan Mert ÇİVİN

6)Mert Barış ERGELEN

 

Malkara Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine göre 17 Nisan 2015 Cuma günü saat 16.00’da Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye binasındaki Meclis Odasında Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul Başkanlığında toplandı. Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimine; Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un açılış konuşması, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşunda bulunulması, yoklama ve meclis gündem maddelerinin okunması ile başlandı.

Gündemin 2. maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü İhdası ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki yazısı görüşülerek, İçişleri komisyonunun uygundur raporu doğrultusunda Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün kurulmasına ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 5 Yıllık İmar Programı hakkındaki yazısı görüşüldü.

5 Yıllık İmar Programına kamu yararı ve ihtiyaç dâhilinde ilave söz konusu olan ve Camiatik Mahallesi, Akbaldır Mevkii, ada: 380, parsel: 6 no’daki kayıtlı taşınmaz, ada: 380, parsel: 1 no’daki kayıtlı taşınmaz, ada: 380, parsel: 11 no’daki kayıtlı taşınmaz ile ada: 609, parsel:1 no’daki kayıtlı taşınmaz arasından geçen 15.00 metrelik taşıt yolunun 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı BMK ile onaylanan 1 / 1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre kamu yararı adına açılabilmesi ve ada: 380, parsel: 6 no’daki kayıtlı taşınmaz ile ada: 445, parsel: 13 no’daki kayıtlı taşınmaz arasından geçen 15.00 metrelik taşıt yolunun kamu yararına açılıp 5 yıllık imar programına eklenmesi konusu İmar Komisyonunun da uygundur raporu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Zemin Katta Ticaret hakkındaki yazısı görüşüldü.

Sağlamtaş Mahallesi, Gazibey Mevkii, tapuda pafta: 23, parsel: 3042 no’da kayıtlı 848,00 m² yüzölçümlü avlulu kerpiç ev ahır samanlık niteliğindeki taşınmaz; 15.07.1997 tarihinde onaylanan G-18-a-22-b-3-c imar paftasında, Ayrık Nizam 2 Kat Konut alanına isabet etmektedir ve aynı kayıtlı taşınmaz mevcut imar uygulamasında konut alanı içinde kalmakla birlikte, kayıtlı taşınmaz sahibi tarafından Gaziçıkmazı Sokak güzergâhının zemin katında ticaret olarak dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 32. maddesinin 3. Fıkrasına göre “konut alanında kalmakla birlikte, belediyece uygun görülen yol güzergâhlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir. Bu kullanımların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesler olabilir. Bu piyesler, binanın ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz” hükmüne istinaden imar planlarında konut alanı olarak belirlenmiş olan konut adasının konut altı ticaret alanı içine alınmasını ve yapılacak olan ticaretin Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre ise sadece bakkal, kasap, manav, kuaför, tuhafiyeci, eczane (üretim yapılmayan) faaliyetlerin yapılabilen yer olması gerektiği hususu İmar Komisyonunun da uygundur raporu uyarınca oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sokak İsmi Verilmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.

İmar Komisyonu ile İçişleri Komisyonun ortaklaşa çalışarak aldığı karara göre 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numarataj Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 1. fıkrası gereğince; Camiatik Mahallesi, G-17-b-13-b-3-b İmar Paftasında, Tahsin Eren Caddesi ile Yeşil Bağlar Sokak arasındaki 10 metrelik yola Acar Sokak, Tahsin Eren Caddesi ile Yeşil Bağlar Sokağın kesişimindeki 15 metrelik yola Ezgi Sokak, Camiatik Mahallesi, Orduevi Önü Sokak ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan sokağa Kısa Sokak, Camiatik Mahallesi, G-17-b-13-b-3-a İmar Paftasında, Şehit Temizer Caddesi ile Akbıyık Caddesi arasında kalan altı adet sokağa yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla; Eylül Sokak, Adil Sokak, Durak Sokak, Nehir Sokak, Derya Sokak, Sezin Sokak; Camiatik Mahallesi, G-17-b-14-a-4-b İmar Paftasında, Londra Asfaltı Mevkii, Taşıyıcılar Kooperatifinin etrafında bulunan 4 sokağa sırasıyla Ceviz Sokak, Diyar Sokak, Miray Sokak ve Etkin Sokak; Camiatik Mahallesi, Şehit İsmet Yiğit Sokak ile Hasan Gürkan Caddesi arasında; Gökçekent Yapı Kooperatifinin arkasında bulunan 10 metrelik yola Mustafa Altay Sokak isimlerinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Camiatik Mah. Öztrak Caddesine paralel, Kurtuluş Caddesi dikeyinde bulunan 7 metrelik yola Sokak İsmi Verilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek İçişleri Komisyonu ve İmar Komisyonunun ortaklaşa çalışarak aldığı karara göre Güvener Sokak isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Plan Değişikliği hakkındaki yazısı görüşüldü.

Yazıda belirtilen; Camiatik Mahallesi, ada:492, parsel:9 no’da bulunan 53.650 m²’lik alana sahip taşınmaz; Nazım İmar Planında G-17-b-14-b paftasında ve Uygulama İmar Planında G-17-b-14-b-1-d, G-17-b-14-b-4-a, G-17-b-14-b-4-b no’lu paftalarda yer almaktadır. 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftasında Turizm + Ticaret Alanında, Nazım İmar Planında Turizm + Ticaret Karma Kullanım Alanında kalmaktadır.

Şifai imar durumlarının hazırlanması esnasında ve paftaların incelenmesi sonucunda Uygulama İmar Planında ilgili alana ilişkin eksiklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre 07.02.2014 tarihli 1 / 5000 ölçekli Nazım İmar Planında Turizm + Ticaret Alanında; 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm + Ticaret Karma Kullanım Alanının Hmax ve Emsal değerleri plan yapılırken belirlenmemiş olması nedeniyle yoğunluk hesaplarını sağlamaması; belirlenmemiş olan emsal ve yüksekliğin çevrede örnek teşkil etmesi plan bütünlüğünün uygulamada sorunlar çıkarması nedeniyle parselde kullanım şekli değiştirilmeden Emsal=1.00 ve Hmax=Serbest olarak belirlenmesi açısından 1 / 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Plandaki ticari kullanım alanlarıyla aynı emsal kararlarını taşımakta olan plan değişikliği İmar Komisyonunun aldığı uygundur kararına göre oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Revize Plan hakkındaki yazısı görüşüldü.

1978 yılından günümüze uygulama imar planı olan Sağlamtaş Mahallesi’nin hedeflenen projeksiyon yılı 2015 yılında sona ereceğinden ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 25. maddesine göre; “ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar” ifadesine göre mevcut planların uygulanabilirliğini yitirmesinden dolayı mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu Yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve standartlara uygun olarak revize imar planı yapılması gerekmektedir denildiğinden dolayı Sağlamtaş Mahallesi’nde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. maddesi ve 25. maddesine göre revize planı yapılması konusu İmar Komisyonunun uygundur görüşü neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. maddesinde yer alan Ender Bakla’nın İmar Uygulaması hakkındaki 08.04.2015 tarih ve 1656 sayılı dilekçesi görüşülerek İmar Komisyonunun görüşü doğrultusunda Bakanlığın görüşleri, ilgili yönetmelikler ve kanunlara göre incelenmesine ve çalışmaların devam edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Gündemin 10. maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ücrete Tabii İşlem ve Tarifeler hakkındaki yazısı görüşüldü.

Plan ve Bütçe Komisyonunun aldığı karar neticesinde ücretler tarifesinin planlı alanlara ilişkin bölümü 1. bölüm olarak düzenlenmiştir. Planlı alanlarda arsa 500 m²’ye kadar 90 TL, arsa 500 m²’den yukarı her m² için 0.40 TL, plansız alanlarda kırsal yerleşim alan sınırı içinde arsa 1000 m²’ye kadar 45 TL, arsa 1000 m²’den yukarı her m² için 0.20TL, kırsal yerleşim alan sınırı dışında ve plan sınırı dışında arsa 5000 m²’ye kadar 30 TL, arsa 5000 m²’den yukarı her m² için 0.10 TL olarak düzenlenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Bosna-Hersek’ten Çanakkale’ye yürüyen , Zaim Çokcan ve Adnan Kozar adlı soydaşlarımız, 100 yıl önce Bosna’dan Çanakkale Savaşı’na gönüllü olarak katılarak şehit olan ataları anısına Çanakkale’ye yürüyorlar.
Bu konuda açıklama yapan Çokcan şunları söyledi: “100 yıl önce Sancak Bölgesi’nden 15 bin 700 Türk yürüyerek Gelibolu’ya gelip savaşıyorlar ve hiçbiri geri dönmüyor. Bunlar gönüllü olarak bu savaşa katıldılar ve hiçbiri geri dönmedi. Biz de atalarımızın anısına Çanakkale Savaşlarının 100 .yılı nedeniyle yürümeye karar verdik ve bu yürüyüşü başlattık. Biz de onların yürüdükleri yollardan Gelibolu’ya ulaşmaya çalışacağız. Yürüyüşümüz Kapıkule’den 3 gün önce başladı. Dün akşam bizleri Paşayiğit Mahallesi’nde karşılayan eski belediye başkanı İbrahim Gül’e, Keşan’da bizleri karşılayan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan ve eşi Derya Aktan’a teşekkür ederiz. Türklerin misafirperverliğini, dostluğunu yaşıyoruz. Bunun için de teşekkür ederim. Keşanlıları da Sancak’a bekliyoruz.”

0

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup‘ta şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. Lige “Merhaba” diyen sarı siyahlı ekibimiz Tekirdağspor için sahil dolgu alanında şampiyonluk kutlaması yapılacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin organizasyonunda gerçekleşecek kutlamada yerel sanatçılar konserinin ardından şampiyonluk coşkusu Rumeli türkülerinin büyüleyici sesi Suzan Kardeş ile zirve yapacak.
19 Nisan 2015 Pazar günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamasında idareciler, yönetim, taraftar, teknik ekip, futbolcular hep birlikte “Şampiyon Tekirdağspor” diye haykıracak.
“O sene bu sene” diyerek Tekirdağspor’u şampiyonluğa ulaştıran binlerce Tekirdağlı “O sene her sene olsun” demek için sahil dolgu alanında buluşacak.

 

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınırötesi İşbirliği Programı 2. Teklif Çağrısı kapsamında kabul edilen “Dostlar ve Komşular Arasında Sınır Tanımayan Kenetlenmiş Kültür” isimli projenin son basın toplantısı Bulgaristan’ın Svilengrad ilçesinde gerçekleştirildi.

 15 Nisan 2015 tarihinde Svilengrad Halk Evi’nde yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı  Aydemir Can, Özel Kalem Müdürü Perihan Laçin ve proje ekibi, Svilengrad Halk Evi Başkanı Vasil Vasilev ile proje ekibi katıldı.

Toplantıda, 26 Nisan 2015 tarihinde sona erecek olan ve toplamda 2 yıl süren projenin başlangıcından bugüne kadar gerçekleşen süreçler ve faaliyetler anlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Aydemir Can toplantıda yaptığı konuşmada, Kırklareli’nde son hazırlıkları yapılan Kültür Merkezi’nin açılış tarihinin 23 Nisan 2015 olarak belirlendiğini söyledi.

Ayrıca Can, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet S. Kesimoğlu’nun da Kırklareli’nin eksikliğini hissettiği Kültür Merkezi inşaatı aşamalarında konuyu yakından takip ettiğini, önemsediğini ve desteklediğini belirtti.

Açılış için yaklaşık 10 kişilik bir ekiple Kırklareli’ne geleceklerini belirten Svilengrad Halk Evi Başkanı Vasil Vasilev; toplantı sonunda Kırklareli Belediyesi ile çalışmaktan mutlu olduklarını, bu şekilde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ileride açılacak olan Avrupa Birliği fonlarında yeni projelerle Kırklareli Belediyesi ile birlikte tekrar çalışmak istediklerini dile getirdiler.

0

2016 yılında Antalya’da gerçekleştirilecek olan ‘EXPO 2016 Antalya Tescilli Evrensel Botanik Sergisi nedeniyle EXPO 2016 Antalya Ajansı ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle Türkiye genelinde düzenlenen “Çiçek ve Çocuk” temalı şiir yarışmasında Keşan Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Atamer BOZ Türkiye birincisi oldu.

Birinci olan Atamer BOZ ve rehber öğretmeni Yasemin KOCABAŞ 21-23 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da üç gün misafir edilecek ve 23 Nisan 2015’te düzenlenecek ödül törenine katılacak.
Atamer BOZ ailesiyle birlikte 2016 yılında düzenlenecek sergiye ve etkinliklere katılmak üzere Antalya’da üç gün misafir edilecek.

 

Edirne Belediyesi ve Kırcaali Belediyesi, iki şehrin belediye başkanının imzaladığı protokolle kardeş şehir oldu.

 

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz’in bizzat katılımı ile düzenlenen törende, Kırcaali ile Edirne arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

 

Edirne Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Edirne ve Kırcaali’nden basın mensupları katıldı. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne ve Kırcaali şehirleri için tarihi bir gün olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Kırcaali için Edirne, Türkiye’ye açılan bir kapı, Edirne için Kırcaali Balkanlara ve Avrupa’ya açılan bir kapı. Her iki şehrin birbiriyle ortak kültürel, tarihi ve ekonomik iş birlikleri var.  Birbirine çok yakın iki kent olarak bugün burada kardeş şehir ve belediyecilik ilişkisinin başlayacak olması mutluluk verici. İmzalayacağımız protokolle her iki halkın daha zengin daha güçlü ve birbiriyle kaynaşmış hale gelmelerini istiyorum. Kırcaali Belediyesi ile yapacağımız işlerin sonucunda hem Türkiye Cumhuriyeti’ni hem de Bulgaristan Cumhuriyeti’ni birbirlerine yakınlaştıracağımıza inanıyorum.Çünkü amacımız insanlığın evrensel değerlerini geleceğe taşımaktır.” dedi.

 

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz’de, “Bugün Edirne için olduğu kadar Kırcaali içinde çok tarihi önem arz etmektedir. Kırcaali Belediyesi olarak uzun zamandır beklediğimiz bir gün. Kırcaali sadece Balkanlara ve Avrupa’ya açılan bir kapı değil aynı zamanda sizlerin kalplerine, kardeşliğinize, komşuluğunuza açılan bir kapıdır. Bu kapıyı kabul ettiğiniz için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın nezdinde tüm Edirnelilere teşekkür ediyorum. Edirne’de yaşanan sel felaketleri ile ilgili yaşanan sorunları çok iyi anlıyoruz en kısa sürede çözüme kavuşmasını istiyoruz. Kırcaali kenti, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 10 büyük kentinden biri ve aynı zamanda Avrupa Birliğinden fon alma ve projeleri gerçekleştirmede 3. sırada olan bir kent. Edirne Belediyesi ile ortaklaşa Avrupa Birliği projeleri üzerine de çalışmak istiyoruz. Avrupa Birliği’nin fonlarından yararlanmak gerekmektedir. Birazdan imzalayacağımız protokolle örnek çalışmalar yaparak verimli işlere imza atacağız.” dedi.

 

Kardeş Şehir Protokolünün imzalanmasının ardından, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aziz’e pehlivan heykelli hediye ederken;  Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz’de, Gürkan’a tablo hediye etti.

 

 

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kazakistan’ın Türkistan şehrine yaptırılan cami ibadete açılacak, üniversite yakınına yapılacak caminin de temeli atılacak.

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde kurulan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesin’e bugüne kadar 200 milyon dolardan fazla destek veren Türkiye, Türkistan şehri ve üniversiteye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in davetlisi olarak 15-17 Nisan 20015 tarihlerinde bu ülkeye yapacağı ziyarette, Türkistan şehrine Türkiye tarafından yapılan yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımların açılışı yapılacak, 4 milyon dolar tutarında da yeni projelerin de temeli atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında, Türkistan şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yanına yaptırılan cami ile üniversite kütüphanesinin açılışı yapılacak, üniversite spor sahasının ve yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yerleşke yakınına inşa edilecek caminin de yapımına başlanacak.

 

“Türkistan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor”

Türkiye’nin üniversite ve Türkistan şehrine yönelik yatırımları hakkında bilgi veren Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Nursoy, Türkiye’nin şimdiye kadar üniversiteye 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan ziyareti kapsamında geleceği Türkistan şehrinde üniversite ziyaretini heyecanla beklediklerini ifade eden Nursoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaretleri sırasında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yanına yaptırılan caminin açılışını yapacaklar. Ayrıca üniversitemizde yine Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılacak ve üniversitemizin bitişiğinde yer alacak caminin temeliyle birlikte, 400 bin kitaplık kütüphanemizin açılışını da gerçekleştirecekler. Ayrıca üniversiteye yine Türkiye tarafından finanse edilen bir spor sahası inşaatının da temeli atılacak yatırımlar arasında” diye konuştu.

Üniversite yerleşkesinde inşa edilen ve açılışı yapılacak olan kütüphanenin 8 milyon dolara mal olduğunu ifade eden Nursoy, temeli atılacak spor sahasının da yaklaşık 700 bin dolara yapılacağını kaydetti.

Yaklaşık 14 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitede caminin de büyük ihtiyaç olduğunu ifade eden Nursoy, bunun için Türkiye Diyanet Vakfı tarafından üniversite yerleşkesi yakınında cami yapılacağını, bunun maliyetinin de 3 milyon dolar civarında olacağını kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin hemen yanında inşa edilen 3 bin kişilik cami ise 10 milyon 461 bin dolara yapıldı.

 

Erdoğan’a fahri profesörlük unvanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkistan şehrini ziyareti sırasında Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından fahri profesörlük unvanı verilecek.

Erdoğan’a bu unvanın verilmesinin Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosu tarafından oybirliği ile kararlaştırıldığını belirten Nursoy, “Sayın Cumhurbaşkanımıza fahri profesörlük unvanı verilmesi, üniversite senatosu özel oturumunda oybirliğiyle kararlaştırıldı. Kendisine ziyareti sırasında Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve Türk halklarına olan desteklerinden dolayı fahri profesörlük unvanı takdim edilecek” dedi.

 

 

 

Trakya Kalkınma Ajansı KOBİ Dönüşüm Programı Çerçevesinde, Trakya’da ihracat yapma potansiyeline sahip KOBİ’ler için düzenlenen Trakya Dış Ticaret Eğitimlerinin Keşan ayağı tamamlandı. Eğitimi bitirenlere sertifikaları Keşan Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenen törenle verildi.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan sertifika dağıtım törenine Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahaddin Uyulgan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve davetliler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için daha çok üretmesi ve ürettiğini satması gerektiğini söyledi. Şahin konuşmasında şunları söyledi:” ihracatı arttırmak için insan kaynağına yatırım yapmamız gerekiyor. Bu amaçla dış ticaret eğitimlerini düzenledik. Trakya’nın sınır bölgesinde yer almanın avantajlarından daha fazla yararlanması gerekiyor. Aldığınız bu eğitimle firmanıza ve çevrenize yeni ufuklar açacaksınız. Hepinize bundan sonraki iş hayatınızda başarılar diliyorum.”
Daha sonra eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahaddin Uyulgan tarafından verildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Üç gün süren eğitimlerde katılımcı KOBİ’lere Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Satış Sözleşmesi, Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2010), Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Kapsadıkları Riskler, Dış Ticaretin Finansmanı ve Alternatif Finansman Teknikleri, Dahilde/Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulamaları konusunda eğitimler verildi. Ayrıca dış ticaret eğitimlerinin son gününde Eximbank Uzmanları tarafından eğitime katılan KOBİ’lere de ihracat destekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.
Yeni İşim Girişim ve KOBİ Dönüşüm Programı Nedir?
Yeni İşim Girişim Programı, Trakya Kalkınma Ajansı’nın yaptığı girişimcilik organizasyonlarını tek bir çatı ve slogan altında toplamak amacı ile oluşturulmuş bir programdır. 2015 yılı itibari ile ajansın yaptığı girişimcilik faaliyetlerinin tamamı “Yeni İşim Girişim” konsepti içerisinde gerçekleştirilecek; böylece organizasyonların birbirini tamamlar etkinlikler halinde gerçekleşmesi sağlanacak. Bu program kapsamında TEB ile Ortak Girişim Evi, Let’s up, Start up ve Trakya Melek Yatırımcı Ağı’nın kurulması, E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Konferanslarının verilmesi, girişimcilik eğitimleri, motivasyon toplantıları, akademik çalışmaların ticarileştirilmesine yönelik konferanslar gerçekleştirilecek.
“Kobi Dönüşüm Programı” ise KOBİ’lere yönelik olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin tümünü kapsayan bir üst program olarak hazırlandı. “KOBİ Dönüşüm Programı” çerçevesinde KOBİ’lerin günceli yakalamaları, ihracat potansiyellerini artırmaları, yeni pazarlar bulmaları, işlerini ve kalitelerini artırmaları için çeşitli eğitim, panel, konferanslar gerçekleştirilecek. Program kapsamında Halkbank ile “Üreten Türkiye Buluşmaları”, Eximbank ile “İhracat günleri” , Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seminerleri, Enerji Verimliliği Seminerleri, Sektör Önderleri İle KOBİ Buluşma Günleri, Aile Şirketlerinin Büyümesi, Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri gibi konularda üç ile yayılmış eğitimler, konferanslar ve paneller gerçekleştirilecek.

0

MHP Edirne 1. Sıra Milletvekili Adayı Gürsel Şimşek, İpsala’da pazar, esnaf ve belde ziyareti yaptı. İpsalalılar, ilçede yıllarca yaşayan ve hizmet eden Şimşek’i adeta bağrına bastı

Seçim çalışmalarına yoğun bir tempoda devam eden MHP Edirne 1. Sıra Milletvekili Adayı Gürsel Şimşek, yıllarını geçirdiği, hizmet ettiği ve üreticilik yaptığı İpsala’da sevenleriyle buluştu. Şimşek, İpsala’da pazar yerinde stant açtı, esnafları ziyaret etti ve beldelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Günün erken saatinde İpsala’nın pazar yerinde açılan stantta vatandaşlarla buluşan Şimşek, ardından pazar esnafına hayırlı kazançlar diledi. Tüm pazar alanını adım adım gezen Şimşek ve ekibi, esnaftan ve halktan büyük ilgi gördü. Sonrasında şehir merkezinde vatandaşlarla selamlaşan ve esnafları dolaşan Şimşek, İpsala’dan açık ara birinci çıkacaklarına inandığını söyledi.
KADINLARLA BULUŞTU
Akşam saatlerinde İpsala’nın Paşaköy ve Karpuzlu beldelerini ziyaret eden Şimşek, adeta sevgi seliyle karşılaştı. Çeltik tarımının yoğun olarak yapıldığı beldelerde vatandaşlar, Şimşek’i can kulağıyla dinledi ve destek sözü verdi. Son olarak Karpuzlu beldesi bayanlarıyla ev sohbetinde bir araya gelen Şimşek, böylesi bir teveccüh ile ağırlanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Şimşek, “İktidar yürüyüşünde kadınlarımıza çok büyük iş düşüyor. Kadınlar olmadan hayat olmaz, düzen olmaz. Bu yüzden kadınlarımızı aktif siyasette daha fazla görmek istiyoruz. MHP iktidarı ile kadınlarımızın yüzü gülecek” şeklinde konuştu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 15 Mayıs Dünya Sanat Günü dolayısıyla Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen sanat festivaline katıldı.
MÜZİK DİNLETİSİ ALKIŞLARI TOPLADI
Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen Dünya Sanat Günü etkinliklerinde ilk olarak müzik eğitimi alan öğrencilerden kurulu mini senfoni orkestrasının müzik dinletisi gerçekleştirilirdi. Başkan Eşkinat ve izleyiciler tarafından oldukça beğenilen müzik dinletisi uzun süre alkışlandı.
BAŞKAN EŞKİNAT PALETİ ALIP RESİM YAPTI
Öğrencilerin okul bahçesinde yapımına devam ettiği resimleri de dikkatlice inceleyen Eşkinat, fotoğraf sergisi, karakalem sergisi, ebru sergisi, resim sergisi ve heykel yapımı çalışmalarını gezerek öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.
EŞKİNAT: “TEKİRDAĞ’DAKİ GELECEĞİN BÜYÜK SANATÇILARI İLE BİR ARADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
Öğrencileri kırmayıp paleti eline alan Eşkinat esere katkısını yaparken; “Resim, heykel, karakalem, ebru ve fotoğraf dallarında öğrencilerin gözlerimiz önünde emek harcayıp becerilerini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıkları güzel bir gün yaşıyoruz. Müzik dinletisi ile de oldukça güzel bir gün geçiriyoruz. Dünya Sanat Günü’nün kutlandığı bu anlamlı günde Tekirdağ’daki geleceğin büyük sanatçıları ile bir arada olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.
“YENİ PROJELERDE ŞEHRİMİZİN GENÇLERİ İLE YÜKSELECEĞİZ”
Eşkinat, Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi ile daha fazla iş birliği içinde olmak istediğini de belirtirken; “Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri başarılarıyla şehrin vizyonu olacak. Süleymanpaşa Belediyesi olarak geleceğin büyük sanatçıları ile işbirliği içinde olmak istiyoruz. Yeni projelerde şehrimizin gençleri ile yükseleceğiz.” diye konuştu.
“BÖYLE GÜZEL BİR KUTLAMAYI LİSE BAHÇESİNDEN MEYDANLARA TAŞIMAK GEREK”
Son olarak etkinliğin okul bahçesinden çıkıp tüm şehri kapsaması gerektiğinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; “Böyle güzel bir kutlamayı lise bahçesinden sokaklara, meydanlara taşımak gerek. Halkla buluşturmak daha da coşkulu kutlamak gerek. İşte o zaman hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından oldukça verimli bir kutlama olacak. Bunun için gerekli girişimlerde bulunacağız.” ifadelerini kullandı.

 

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet S. Kesimoğlu, süpürgeci esnafını ziyaret etti.

Uzun yıllardır Süpürgeciler Sitesi’nde süpürgecilik mesleğini yürüten esnaf ile bir araya gelen Kesimoğlu, süpürgeci ustalarının istek ve taleplerini dinledi.

Süpürge ustaları ile tek tek sohbet eden Kesimoğlu, yapacakları Kapalı Pazar Yeri ile alakalı olarak süpürgecilere bilgi verdi.

Yeni yapılacak Kapalı Pazar Yeri ile Kırklareli halkının daha iyi hizmet alacağını söyleyen Kesimoğlu, bu konuda süpürgeci ustalarının sanatlarını koruyabilmeleri konusunda üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.

Süpürgeci esnafını çok önemsediklerini belirten Kesimoğlu ‘’ Yeni Kapalı Pazar Yeri’nin yapılması uzun yıllardır bu işe emek veren süpürgeci esnafımızı etkilemeyecek. Biz, süpürgeci ustalarımızın sanatlarını koruyabilmeleri adına elimizden gelen özveriyi göstereceğiz. Süpürgeci ustalarımızın mesleklerini sürdürmeleri konusunda koşullarını iyileştireceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, biz emek ve emekçinin yanındayız. Sizin bu mesleğinizi daha uzun yıllar icra etmeniz için gerekli hassasiyeti göstereceğiz’’ dedi.

Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Edirne Valiliği, İl Müftülüğü, Trakya Üniversitesi ve Müze Müdürlüğü tarafından organize edilen “Lale ve Gül” konulu sergi Vali Dursun Ali Şahin tarafından açıldı.
Türk İslam Eserleri Müzesinde açılan ve Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Lale ve Gül” konulu sergi açıldı. Serginin açılışında bir konuşma yapan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, “Bu hafta iki güzel etkinliği kutluyoruz. Birisi 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kutlu Doğum haftası diğeri Turizm haftası. Burada Kutlu doğum haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan “Lale ve Gül” konulu sergiyi açıyoruz. Lale ve Gülün İslam tarihinde çok önemli yerleri var. Gül, aşkı, muhabbeti ve Sevgili Peygamberimizi temsil eder. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
Vali Şahin serginin açılışının ardından İl Müftülüğü tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinliğine katıldı.

Telefon dolandırıcılığı  maalesef bitmiyor. Bu kez de kendini savcı olarak  tanıtan bir kişi  Uzunköprü’de vatandaştan 25 bin lira tokatladı.

Dolandırıldığını anlayan vatandaş H:H:A şikayetçi oldu,ama parayı alanın yakalanması biraz zor.

Vatandaşı arayan R.I kendini savcı olarak tanıttı ve gizli bir operasyon yaptıklarını vatandaşın para yatırması gerektiğini söyledi.

Gazete ve televizyonlarda  yüzlerce kez haberi yapıkan telefon dolandırıcılığını duymayan vatandaş da Uzunköprü ve Pehlivanköy’den 2 kez para yatırdı.

PTT’den yapılan ve telefon numarası belli olan dolandırıcılar ise nedense bir türlü yakalanmıyor ve vatandaşı dolandırmaya devam ediyorlar.

Edirne’de Avrupa ülkelerine kaçak yollardan geçmek için gelen 5 Pakistanlı,burada tanıştıkları Afganistan uyruklu 6 şahıs tarafından el ve ayakları bağlanarak 15 gün süre ile bir evde zorla tutulduklarını iddia ettiler.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada,Geri Gönderme Merkezinde bulunan Pakistan uyruklu mağdur A.R. isimli şahısın, birlikte kaldığı N.K., G.N., N.A., A.A isimli şahıslar ile birlikte Avrupa ülkelerine gitmek için illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptıklarının belirlendiği belirtildi.

Bulgaristan’a geçmek için Edirne iline gelen Pakistanlı kaçakların, burada Afganistan uyruklu A.K., J.K, B.K., R.N., M.Y.A, Y.M., isimli şahıslar ile tanıştıklarını,ancak bu şahışların kendilerini adresini bilmedikleri bir eve kapatarak,silah zoru ile el ve ayaklarını bağlayarak 15 gün süre ile alıkonuldukları belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın haber alınması üzerine yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu Y.M. ile B.K. isimli şüpheliler yakalanmış ve ikamette yapılan aramada, çatıya gizlenmiş vaziyette göçmenlere ait olduğu değerlendirilen (4) adet cep telefonu ile Pakistan uyruklu mağdurların darp edilirken el ve ayaklarının bağlandığı ip ele geçirildiği devam eden operasyonel çalışmalarda; Afganistan uyruklu A.K., J.K., R.N. ve M.Y.A. isimli şüpheliler yakalanmış ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, (1) adet otomatik düğmeyle açılabilen bıçak, cep telefonları, sim kartlar, hafıza kart ve flaş disk ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 6 Afganistan uyruklu şahıs tutuklandı.

 

Yurdun çeşitli yerlerinde kar yağışı ve kış devam ederken, Kırklareli’nde ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin çeşitli yerlerine ekilen lalelerle bahar havası yaşanıyor.

Kırklareli Belediyesi ekiplerinin başlattığı yeşillendirme çalışmaları kapsamında ekilen laleler kentin çeşitli yerlerinde açınca baharın gelişini müjdeledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerine ekilen 60 bin lale kente ayrı bir güzellik kattı.

60 BİN LALE EKİLDİ…

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet S. Kesimoğlu,  Kırklareli’ni yeşillendirmek adına özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

60 bin adet lale ektiklerini belirten Kesimoğlu’’  Kasım, Aralık ve Ocak döneminde ekilen lale soğanları kentimizi renklendirdi. Peyzaj düzenlemelerimiz kapsamında cadde, sokak, kavşak, orta refüj ve parkları mevsimlik çiçeklerle donattık. Bu güzel görüntüyü vatandaşlarımızın da korumasını bekliyoruz’’ diye konuştu.

Keşan’da  kullanılmayan evdeki eşyaları çaldılar.

Yeni Cami Mahallesi Kudret Sokak No.12 de bulunan ve şu anda içerisinde kimsenin oturmadığı eve giren hırsızlar evin kapıları ve elektrik tesisatı dahil ne bulurlarsa çaldılar.

Ayni mahallede daha önce de bu tür hırsızlıklar yaşandığına işaret eden vatandaşlar,hırsızlık yapanların yakalanmasını istiyorlar.

Bulgaristan Silistre’ye bağlı Dulovo (Akkadınlar) şehrinde faaliyette bulunan, Tunahan Derneği Başkanı Güner Hakı ve beraberindeki heyet Edirne Valisi Dursun Ali Şahin’i makamında ziyaret etti.
Bulgaristan Silistre’ye bağlı Dulovo (Akkadınlar) şehrinde faaliyette bulunan, Tunahan Derneği Başkanı Güner Hakı ve dernek yönetiminden Vesile Halil, Tülay Ahmed ve Gülcan Sali Vali Dursun Ali Şahin’i ziyaret ederek her yıl düzenledikleri Türk Kültür Festivaline davet ettiler. Dernek Başkanı Hakı, Vali Şahin’e el yapımı bebek ile tablo hediye etti.