Kaya gazına soru önergesi

Sağlık Haberleri

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’da kaya gazı çıkarılması için yapılan sondaj çalışmalarının çevre ve insan sağlığını tehdit edeceğine yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, ‘Deprem kuşağında yer alan ve büyük bir deprem riski taşıyan Tekirdağ’ın söz konusu kaya gazı çıkarılması sürecinden nasıl etkileneceğine ilişkin deprem risk analizi yapılmış mıdır?’ diye sordu.

ANKARA//

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’da iki şirkete kaya gazı çıkarılmasına dair lisans ve sondaj izni verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi veren Yüceer, kaya gazı çıkarılmasının yer altı ve yerüstü su kaynaklarına ve tarım arazilerine etkilerine ilişkin iddiaların kaygı verici olduğunu söyledi.

DEPREM RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Deprem kuşağında yer alan Tekirdağ’ın kaya gazı çıkarılması sürecinden nasıl etkileneceğine ilişkin deprem risk analizinin mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Yüceer, “Tektonik tabakalara yakın derin katmanlarda biriken kaya gazının çıkarılması sürecinin depremi tetikleyeceğine ve deprem riskini artırdığına yönelik iddialar da araştırılmalıdır’ dedi.

600’DEN FAZLA KİMYASAL KULLANILACAK

Kaya gazı çıkarılması sürecinde kullanılan hidrolik çatlatma sıvısının içeriğinde bir kısmının kanserojen olduğu bilinen 600’ü aşkın kimyasalın kullanılacağını belirten Yüceer, Bakan Albayrak’a “Söz konusu kimyasalların toprak, su ve atmosfer üzerinde yaratacağı etki ve kirlilik konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir araştırma mevcut mudur?” diye sordu. Yüceer, sondaj yapan ve lisans alan firmalar tarafından Hidrolik çatlatma sıvısı içeriğinde yer alan kimyasalların ticari sır olduğu gerekçesiyle Bakanlığa verilmediği iddiaları bulunduğunu ifade etti.

BAKAN’A SORULAR

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bakan Berat Albayrak’a şu soruları yöneltti:

-Kaya gazı çıkarılmasının yer altı ve yerüstü su kaynaklarına ve tarım arazilerine etkilerine ilişkin Bakanlığınızca yapılmış herhangi bir araştırma/inceleme mevcut mudur? Böyle bir araştırma yapılmadı ise yapılmama gerekçesi nedir? Buna ilişkin bir araştırma yapılması düşünülmekte midir?

-Deprem kuşağında yer alan ve büyük bir deprem riski taşıyan Tekirdağ’ın söz konusu kaya gazı çıkarılması sürecinden nasıl etkileneceğine ilişkin deprem risk analizi yapılmış mıdır? Tektonik tabakalara yakın derin katmanlarda biriken kaya gazının çıkarılması sürecinin depremi tetikleyeceğine ve deprem riskini artırdığına yönelik iddialar araştırılmış mıdır?

-Bakanlığınız tarafından kaya gazı çıkarılması sürecinde doğabilecek olası risk ve tehlikeler ile halk sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin kamuoyu bilgilendirme toplantısı yapılmış mıdır? Sivil Toplum Örgütleriyle Konuyla ilgili istişari olarak yapılan bir toplantı mevcut mudur? Bu toplantıların yapılmama nedeni nedir?

-Kaya gazı çıkarılması sürecinde kullanılan hidrolik çatlatma sıvısının içeriğinde yer alan 600’den fazla kimyasalın büyük kısmının kanserojen madde içerdiğine ilişkin uzmanlar tarafından öne sürülen iddialar Bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Söz konusu kimyasalların toprak, su ve atmosfer üzerinde yaratacağı etki ve kirlilik konusunda Bakanlığınızca yapılmış bir araştırma mevcut mudur?

-Hidrolik çatlatma sıvısı içeriğinde yer alan kimyasallara ilişkin Bakanlığınıza Kaya gazını çıkaracak iki firma tarafından bilgi verilmiş midir? Ticari sır olduğu gerekçesiyle bu bilgilerin Bakanlığa verilmediği iddiaları doğru mudur?

-Gerekli risk analizleri yapılmadan kaya gazı çıkarılmasına yönelik proje yürütülmesi 3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9’uncu Maddesi 1’inci Fıkrası (E) Bendinde yer alan “Madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak” göreviyle örtüşmekte midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir