GALA GÖLÜ’NDE KUŞLAR GÖZLENECEK

Güncel Haberler

Trakya Bölgesi’nin  en önemli sulak alanlarından biri olan Enez ilçesindeki Gali Gölü’ne Sınır Ötesi İşbirliği Programı gereğince kuş gözlem kulesi ile yürüyüş yolu yapışacak.Ayrıca göldeki kirlilikte gözlenecek.

Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülen projede Bulgaristan,Yunanistan,Gürcistan ve Ukrayna ülkeleri de yer alıyor.

Enez’de İnci Hotel’de  iki gün süren proje toplantısında taraflar ülkelerindeki sulak alanlarda yapılacak çalışmaları dile getirdiler.

Proje toplantısı sonunda basın açıklaması yapıldı.Açıklama şöyle:

PROJENİN ADI: KARADENİZ HAVZASININ DEĞERLİ SULARINDAKİ KİRLİLİĞİ DURDURMAK İÇİN ÇEVRE DOSTU FİKİRLER  (BİOLEARN)

PROJENİN AMACI: Proje Karadeniz Havzası’nda önemli sulak alanlarındaki kirliliklerin azaltılması için ortakları ve ilgili kurumlar arasında bilgi ve deneyim değişimi ve kapasite geliştirme faaliyetleri, ortak bir çevre – eğitim yaklaşımı ve metodolojisi altında bir ağ oluşturulması ile ilgili yatırım faaliyetleri, çevresel kirlilik ve tehditler hakkında daha hassas olmasını sağlayacak bilgilendirilme faaliyetleri ve eğitim programları ile sulak alanlarda biyolojik çeşitliliği tehdit eden ana çevre kirliliği sorunlarına çözümü için çevresel korumanın koordinasyonu, yerel bilincin artırılması amaçlanmaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Altı proje ortağının dahil olduğu proje kapsamındaki sulak alanlar ve korunması söz konusu çevrede yaşayan yerel halk, ziyaretçiler yerel ve bölgesel yönetimler

PROJE FAALİYETLERİ:

*Proje ortakları ve ilgili kurumlar arasında bilgi ve deneyim değişimi ve kapasite geliştirme faaliyetleri (Çok taraflı semineler)

*Ortak bir çevre – eğitim yaklaşımı ve metodolojisi altında bir Ağ oluşturulması ile ilgili yatırım faaliyetleri.

*Çevresel kirlilik ve tehditler hakkında daha hassas olmasını sağlayacak bilgilendirilme faaliyetleri ve eğitim programları (bu kapsamda bu amaca yönelik özel donanımlı bir eğitim otobüsü oluşturulacaktır)

*Gala Gölü Milli Parkı’nda Yürüyüş yolu üzerinde bir mola noktası düzenlemesi yapılacaktır

*Gala Gölü Milli Park’ı içerisinde bir adet kuş gözlem kulesi ve 7053 metre uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu düzenlemesi yapılması planlanmaktadır

*Kuş gözlemi amaçlı teleskopların alımı yapılacaktır.

*Hedeflenen alanlardaki yerel kirliliğin azaltılmasına yönelik temizlik faaliyetleri (Öğrencilerle yapılacak temizlik kampanyalarında ulaşımı sağlamak üzere proje bütçesinden minibüs alımı yapılacaktır)

*Ödüllü fotoğraf yarışmasının düzenlenmesi

Projeyi yürütücek kurumlar: Türkiye (Enez Kaymakamlığı ) Türkiye (Doğa Koruma ve ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ), Ukrayna (Odesa Sivil Toplum Kuruluşu Agricola), Gürcistan( Kafkas Çevre Korua Vakfı) , Bulagristan( Zakora ayeşil Balkanlar Derneği ) Yunanistan( Dedeağaç, Evros Delta Miil Park Yönetimi)

Proje Bütçesi:861.710,64 EURO – 214,182 EURO

PROJEYİ YÜRÜTECEK /İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR: Türkiye (Enez Kaymakamlığı), Türkiye (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü), Ukrayna (Odesa, Sivil

)

SÜRDÜREBİLİRLİĞİ: Seminerler ve eğitim faaliyetleri sonucunda yerel halkın ve özellikle öğrencilerin Biolearn projesi, Karadeniz Havzasının en önemli biyolojik çeşitlilik alanlarından   olan ‘sulak alanları’ tehdit eden temel kirlilik sorunlarına vurgu yapmaktadır Öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlılıklarının artırılması projenin uzun vadede maçlarının sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Proje ortaklığı, Karadeniz Havzasının değerli ve önemli doğal alanlarının yönetiminden, tanıtımından ve korunmasından sorumlu 5 ortak ülkeden aralarında kamu kurumları, çevre STK’ları ve milli park yönetimleri olan 6 kurum tarafından oluşturulmuştur.  Ortaklar, Yerel toplulukların ve ziyaretçilerin / turistlerin dikkatini,  su yollarına yasadışı harfriyat alanlarının yerleştirilmesi, eski yırtık ağların nehir havzalarına atılması, plastic torbaların veya kontrolsüz tarımsal, kimyasal ve balıkçılık ile ilgili ekipmanların gelişigüzel olarak  sulak alan sahalarına atılmasının  su kaynaklarının kirlenmesi üzerindeki olumsuz etkisine çekmeyi amaçlayan faaliyetler uygulamak amacı ile güçlerini, kaynaklarını ve bilgilerini birleştirmişlerdir.

26 aylık proje süresince, proje ortaklarının başarmak üzere eş güdümlü faaliyetler yürütecekleri temel hedef; Koordineli olarak çevrenin korunması, yerel farkındalığın artırılması ve Karadeniz havzasındaki önemli sulak alanlardaki kirliliğin azaltılması için bölgesel ve yerel ortaklar arasında koordinasyonu geliştirme ve sürdürülebilir bağlar kurmaktır. Aşağıdaki faaliyetlerin uygulanmasıyla ortaklar, yukarıda belirtilen koordinasyon sağlama ve BSB’nin önemli sulak alanlarında kirliliğin azaltılması hedeflerine ulaşacaktır.

– Proje ortakları ve ilgili kurumlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri.

Ortak çevresel – eğitim yaklaşımı ve metodolojisi altında çalışan “Kirliliği Durdur” ve “Doğayı Kurtar” etkinlik merkezlerinden bir ağ kurulması ile ilgili yatırım faaliyetleri.

 

– Çevreye yönelik bilinçsiz tutumları ile yerel eko sistem için yarattıkları kirlilik ve tehditler konusunda daha duyarlı hale gelmeleri için yerel hedef gruplara yönelik farkındalık artırıcı faaliyetler ve eğitim programlarının gerçekleştirilmesi.

Hedeflenen bölgelerdeki  kirliliği azaltmak için yerel temizlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Biri mobil olmak üzere 10 aktivite merkezi, ağa katılacak ve BSB’de nehir kaynaklı ve deniz kirliliği ile ilgili konulara dikkat çekmek için kurulan sınır ötesi entegre toplumsal farkındalık sisteminin temel unsurları olacaktır. BioLearn projesi, BSB’nin başlıca değerli sulak alanlarını ve biyosferlerini oluşturan; Tuna Biyosfer Rezervi, Ukrayna’daki Karadeniz Biyosfer Rezervi, Bulgaristan’daki Pomorie Sulak Alan Kompleksi, Yunan ve Türk taraflarını da kapsayacak şekilde Meriç / Evros Nehri Deltası ve Tiflis, Gürcistan’daki  Orta Kolkheti Sulak Alanları ve koruma bölgesini birbirine entegre etmektedir. BioLearn projesi, toplumun kirliliğin su ortamı üzerindeki etkisini algılamasını ve konuya hassas yaklaşmasını sağlamak üzere müdahale ve değerlendirme mekanizmaları kuracak ve etkili   sonuçlar üretecek çözümler sağlayacaktır.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir