DİSK/Emekli-Sen Davası Tekrar Başlıyor

Güncel Haberler

DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in Avukatı Haşim Korkmaz, Ankara Valiliğince açılan dava ile sendikanın kapatılmak istenmesini ve dava sürecini değerlendirdi

Ankara Valiliği tarafından açılan davada faaliyetleri durdurulmak ve kapatılmak istenen DİSK’e bağlı Emekliler Sendikasının (Emekli-Sen) Avukatı Korkmaz, dava sürecini değerlendirdi.

“Görevsizlik kararı” gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilerek belirsiz bir tarihe ertelenen davaya ilişkin konuşan Haşim Korkmaz, “Biz hukuki dayanağımızı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23/4 maddesinden AİHS’den ve ILO AY’sından alıyoruz. Bu sözleşmelerde ‘Herkes sendika kurabilir’ diyor. Türkiye, taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymak zorunda ama maalesef, Türkiye’de hukuk egemen değil, olağanüstü bir dönemden geçiliyor. ‘Ankara’da hakimler var’ diyebilmek istiyoruz ancak henüz diyemiyoruz” dedi.

Aynı zamanda Sendikanın Genel Merkez Yönetcisi olan Avukat Haşim Korkmaz “Biz çalışmaya dayalı haklarımız için ekonomik ve sosyal mücadele veriyoruz. Hükümet, emekliye sadaka verdiğini sanıyor, biz prim günlerimizi doldurmuş, primlerimizi sonuna kadar ödemişiz. Sadaka istemiyoruz hakkımızı istiyoruz. Sorun sadece ücret de

değil. Emeklinin sağlıkta katkı payı ödemeleri, mikro cerrahi gereken durumlarda özel hastanelere yönlendirilerek 80-100 bin lira arasında SGK’nun ödemesinin üstüne ilave ödeme yapmaya mahkum edilmesi ‘paran yoksa öl’ anlamına geliyor. Bizim kuşak ‘hak verilmez alınır’ olduğunu çok iyi biliyor.” dedi.

Kapatma Davası Tekrar Görülmeye Başlıyor.

2019 Temmuz ayında Ankara 26’ıncı İş Mahkemesi görevsizlik kararıyla Emekliler Sendikasını kapatmaya ilişkin dava dosyasında kendisinin görevsiz olduğuna Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğuna karar vererek dosyayı bu mahkemeye göndermişti.Asliye Hukuk Mahkemesinin de kendisinin görevsizliğine karar vermesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkenelerinin (İstinaf Mahkemeleri)bünyesindeki Uyuşmazlık Mahkemesi davaya bakmakla görevli mahkemenin iş mahkemeleri olduğuna karar vermesiyle dosya tekrar Ankara 26’ıncı İş Mahkemesine gönderildi.

Ankara 26’ıncı İş Mahkemesinde görülecek davanın duruşması 2 Nisan 2020 Gününe verildi.

Mahkemeye daha önce 10 sayfalık yazılı savunma veren DİSK/Emekli-Sen avukatı Haşim Korkmaz;

“Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin TC.AY.’sının 90/5 hükmüne göre kanunla çatışması halinde uluslararası sözleşme hükümleri geçerlidir.Gerek Kamu Çalışanları Sendikası Kanunu,gerekse İşçi Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununun ve başlarındaki 4’er maddesinde yer alan bazı kavramların da emeklilerin sendika kurmalarına engel teşkil etmemesi gerekir.Çünkü uluslararası sözleşme hükümleri bu kanunların üstündedir.Ayrıca emekliler için sendika kanunu çıkarılmamış olması bu özgürlüğün kullanılmasına engel değildir.Yasalar özgürlüklarin tanınması için çıkarılmazlar, usül ve esaslarını düzenlemek için çıkarılırlar. ‘Yasa yoksa özgürlükte yoktur’ anlayışı Türkiye’ye mahsus hukuk garabetinden kaynaklanmaktadır.” Dedi.

Korkmaz savunmasında, “Türkiyenin kabul ettiği temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme hükümlerinin kanunlar karşısındaki üstünlüğünün AY’nın 90/5’ maddesinin koruması altında olduğuna dayanarak sendikalar kanunlarının ilgili maddelerinde yer alan aykırılıkların AY.Mahkesince giderilmesi için talemizi de mahkemeye ilettik.Bugüne kadar Anayasa Mahkemesi uluslararsı sözleşmelere aykırılıktan hiç kanun iptal etmedi.Ancak,parti kapatma davası kararında gerekçe

olarak göstermese de Strazburg Mahkeme kararlarına atıfta bulunarak siyasi parti kapatmayı önleyen bir karar vermişti.Anayasa hukukçularımız bu uygulamaya ‘Anayasa Mahkemesi’nin sözleşmeye aykırı kanun hükümlerini görmezden gelme uygulaması’ olarak nitelemektedirler.”Dedi.

Türkiye’de emekli sayısının 12 buçuk milyon olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Bu haklar bir yandan hukuk,diğer yandan demokrasi mücadelesiyle kazanılacaktır.”Diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir